Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλεφωνικά:
22510 20653

Email:
mytilana@otenet.gr

Με Fax:
22510 26572

Ταχυδρομικά:
MYTILANA VILLAGE HOTEL
6ο χλμ. Μυτιλήνης – Καλλονής
81100 – Μυτιλήνη – Λέσβος